ULOGA MIKROBIOMA

Imuni sistem se aktivira u kontaktu sa mikroorganizmima, i naučen je da razlikuje sopstvene od stranih ćelija, izazivača bolesti. Dobre bakterije mikrobiote oblažu sluzokožu creva i smanjuju propustljivost kroz zid creva za patogene, viruse i bakterije i na taj način sprčavaju bolesti. Važna uloga mikroorganizama mikrobiote je i to što svojim prisustvom u crevima doživotno stimulišu imuni odgovor. Što su raznovrsnije bakterije mikrobiote, imuni odgovor je adekvatniji. Zbog ovoga kažemo da je adekvatno formirana mikrobiota ključ zdravlja !