FORMIRANJE MIKROBIOMA

Do skoro se smatralo da su creva novorođenčeta koje dođe na svet sterilna i da novorođenče formira svoju mikrobiotu u toku porođaja, prolaskom kroz porođajni kanal majke. Najnovija istraživanja ukazuju da ni placenta, ni materica majke nisu sterilne. Već u trudnoći, beba gutanjem plodove vode, nasleđuje korisne bakterije od mame i otpočinje formiranje svoje crevne flore i sopstvenog imuniteta još dok je u stomaku. Beba koja dođe na svet ima iste one bakterije koje ima mama u svojoj oralnoj, vaginalnoj i crevnoj mikrobioti. Razlog tome je tzv. “vertikalna transmisija” i prenos dobrih bakterija sa mame na bebu. Zbog toga je važno da mama bude zdrava, da nema kariozne zube niti infekcije, i da ne koristi antibiotike, kako bi beba nasledila što kvalitetniju mikrobiotu. Pravilno izgrađenom mikrobiotom osiguravamo zdravlje u startu, ali i kasnije u životu.