Istraži. Upoznaj. Otkrij.

TVOJ MIKROBIOM

Mikrobiota je čitav svet mikroorganizama koji živi u našem telu i na našoj koži. Kada pod mikroskopom posmatrate mikrobiotu, vidite više stotine hiljada milijardi bakterija, virusa, ali i gljivica, pa i jednoćelijskih mikroorganizama. Oni sa nama žive još pre rođenja i prate nas dok smo živi. Ta neraskidiva veza je od vitalnog značaja za naše dobro zdravlje i imunitet, od 1.dana rođenja i sve vreme tokom života. MIKROBIOTA JE KLJUČ ZDRAVLJA!

Postoji oralna, vaginalna, crevna i mikrobiota kože. Mikrobiota je satkana od dobrih ( korisnih )i loših (patogenih) mikroorganizama koji žive u skladu i uspostavljaju finu ravnotežu u telu i na koži. Evoluirali su uporedo sa ljudima, sastavni su deo života svih nas i čine mnoge koristi za naše zdravlje. Na sastav mikrobiote utiče mnogo faktora, počev od njenog formiranja, i sve vreme tokom života. Disbioza je poremećaj sastava mikrobiote na način da nedostaju dobre ( korisne), ili da su u višku loše ( patogene ) bakterije. Ako se disbioza ne koriguje u prvih 1000 dana , doprinosi razvoju različitih bolesti tokom života.

Ne postoje dva ista miktobioma. Tvoj je jedinstven, baš kao što je i otisak prsta
Na raznovrsnost bakterija veliki uticaj može da ima vaš kućni ljubimac.
Ishrana, starenje, stres, lekovi, pa čak i okolina mogu promeniti vaš mikrobiom.
U celosti formiran i zdrav mikrobiom može da dostigne težinu jednog mozga.
U celosti formiran i zdrav mikrobiom može da dostigne težinu jednog mozga.
Creva su dom za oko 100 hiljada milijardi mikroorganizama. To je 10x više od broja ljudskih ćelija u celom telu.