Fiziološka žutica novorođenčeta

Fiziološka žutica novorođenčeta

  Fiziološka žutica – čest problem kod novorođenčadi Kada je nivo produkcije bilirubina veći od njegove eliminacije, javlja se povećanje nivoa totalnog bilirubina u krvi, a kliničko stanje se naziva hiperbilirubinemija. Akumulacija bilirubina se manifestuje žutom prebojenošću kože, beonjača i sluzokoža kod novorođenčeta i naziva se zbog toga žutica. Fiziološka žutica je čest problem u […]

Fiziološka žutica novorođenčeta Read More »