Infekcije

Infekcije

Klinička ispitivanja su dokumentovala da uzimanje probiotske kulture iz BebiCol® kapi pomaže da se smanji rizik od infekcija kod:

  • Prevremeno rođene dece i novorođenčadi
  • Dece u jaslicama i obdaništima
  • Dece sa respiratornim i stomačnim infekcijama
  • Dece na bolničkom lečenju

Dugoročno uzimanje probiotske kulture iz Bebicol® kapi može pomoći da se smanji rizik od infekcije. Ako se infekcija već javi upotreba Bebicol® kapi može pomoći će da se ojača odbrambeni sistem, a infekcija lakše prevaziđe.

Pomaže da se spreče infekcije kod predškolske i školske dece

Svaki roditelj zna da su ponovljene i česte infekcije glavni problem sa kojim se suočavaju mala deca kad pohađaju škole, vrtiće ili jaslice. Ponovljene infekcije kod beba i male dece mogu da ometaju njihov rast i razvoj. Kod starije dece, infekcije mogu dovesti do povećanog broja izostanaka što se često odražava na njihov uspeh. Zbog toga su roditelji u stalnoj potrazi za strategijom koja može da ojača imuni sistem dece i smanji učestalost i broj infekcija.

U tri randomizovane kliničke studije u kojima su učestvovala deca (ukupan broj 1375) pokazano je da probiotska kultura iz BebiCol® kapi ima pozitivan efekat na prevenciju respiratornih infekcija.

Pomaže u sprečavanju stomačnih i infekcija gornjih respiratornih puteva

Kliničko ispitivanje je sprovedeno 2001. godine. Učestvovalo je 571 dete uzrasta od 1 do 6 godina. Pokazano je da redovno uzimanje probiotske kulture iz BebiCol® kapi može pomoći da se spreče stomačne i infekcije grla i ušiju kod male dece koja pohađaju vrtiće. Čak i kada su se deca koja su uzimala ovaj probiotik razbolela, infekcije su bile blaže, a deci je ređe bio potreban antibiotik.11

U drugom kliničkom ispitivanju, deca iz predškolskih ustanova su podeljena u dve grupe. Prva grupa je uzimala mleko koje je sadržalo probiotsku kulturu iz BebiCol® kapi. Druga grupa je uzimala samo mleko, svaki dan u trajanju od 3 meseca.  Ustanovljeno je da su deca koja su uzimala probiotik iz BebiCol® kapi imala značajno manje infekcija uha, nosa i grla.10

U zaključku studije se navodi da se upotreba probiotske kulture iz BebiCol® kapi može preporučiti kao validna mera za smanjenje rizika od infekcija gornjeg respiratornog trakta kod dece u predškolskim ustanovama.

Deca na bolničkom lečenju

Hospitalizovana deca su izložena bolničkim bakterijama i klicama drugih pacijenata. Zbog toga se tokom boravka u bolnici suočavaju sa povećanim rizikom od pojave dijareje i infekcija disajnih puteva.
Uvođenje BebiCol® kapi odmah po prijemu u bolnicu može pomoći da se dete zaštiti od bolničkih infekcija.

U kliničkom istraživanju učestvovalo je 742 dece koja su dobila probiotsku kulturu iz BebiCol® kapi odmah po prijemu u bolnicu. Utvrđeno je da su ova deca, tokom boravka u bolnici, imala 3 puta manje šanse da dobiju dijareju, kao i infekciju grla ili pluća, u odnosu na decu koja nisu uzimala ovaj probiotik. 12

U zaključku studije se navodi da probiotska kultura iz BebiCol® kapi značajno smanjuje rizik od razvoja bolničkih infekcija u pedijatrijskoj populaciji.

Prevremeno rođene bebe

Polazna tačka za pravilan razvoj i sazrevanje imunog sistema je momenat kada se u bebin stomak nasele bakterije iz porođajnog kanala majke. Svako narušavanje ovog prirodnog procesa (npr. rođenje carskim rezom ili upotreba antibiotika) može da dovede do slabijeg sazrevanja imuniteta deteta.

Probiotska kultura iz Bebicol® kapi dokumentovano pomaže da se ojača imuni sistem prevremeno rođene dece i novorođenčadi, pomažući im da se zaštite od infekcija.

U studiji su učestvovale prevremeno rođene bebe, težine manje od 1,5 kg, koje su primljene u neonatalnu jedinicu intenzivne nege. Tokom boravka u bolnici ove bebe su hranjene probiotskom kulturom iz Bebicol® kapi. Lekari su utvrdili da su deca koja su uzimala ovaj probiotik imale manje kandide u odnosu na decu koja nisu uzimala probiotik. 13