Infekcije

Infekcije Klinička ispitivanja su dokumentovala da uzimanje probiotske kulture iz BebiCol® kapi pomaže da se smanji rizik od infekcija kod: Prevremeno rođene dece i novorođenčadi Dece u jaslicama i obdaništima Dece sa respiratornim i stomačnim infekcijama Dece na bolničkom lečenju Dugoročno uzimanje probiotske kulture iz Bebicol® kapi može pomoći da se smanji rizik od infekcije. Ako […]

Infekcije Read More »